Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani-ukolu

Zadání úkolu

Zadání úkolu žákům je velice snadné a rychlé:

  1. vyberete trenažér
  2. vyberete žáky nebo skupiny žáků

Můžete případně upravit ještě další údaje (nechcete-li ponechat výchozí):

  1. stanovíte termín, do kdy má být úkol splněn
  2. stanovíte počet známek, které mají žáci získat
  3. u některých trenažérů můžete místo známek nastavit procentní režim

Vytvoření nového úkolu

1. V horním menu vyberte Úkoly a klikněte na Přidat úkol (zvýrazněno na obrázku níže).

2. Proklikejte se složkami až k té, v níž je trenažér, který hodláte žákům zadat za úkol.

Poznámka: Při vybírání úkolu už nelze jednotlivé trenažéry zkoušet. Doporučujeme proto projít a vyzkoušet si je před zadáváním úkolů.

3. Klikněte na zvolený trenažér (například Malá násobilka).

Pokud trenažér pro zadání úkolu vybíráte z jiné složky než Moje trenažéry, dojde k automatickému naklonování trenažéru. Tím je zajištěna možnost trenažér upravovat podle svých potřeb - a současně vám nikdo jiný nemůže již zadaný trenažér měnit „pod rukama“.

Máte-li vytvořený ve složce Moje trenažéry systém podsložek, můžete nově naklonovaný trenažér umístit do vhodné podsložky.

4. Nastavte parametry úkolu. Můžete ponechat výchozí nastavení a jen vybrat třídu či jednotlivé žáky. Nebo můžete upravit i ostatní parametry (termín, do kdy mohou žáci získávat známky, šablonu hodnocení, kolik známek budete započítávat a zda už se má trenažér žákům zobrazovat).

Poznámka: Můžete si dopředu připravit několik úkolů a nastavit, že se žákům zatím nezobrazují. Vždy ve vhodnou chvíli (po probrání učiva atd.) můžete daný úkol nechat žákům zobrazit.

Úkol můžete zadat jednotlivým třídám a/nebo jednotlivcům. V tomto příkladu jsme úkol zadali oběma šestým třídám a také jednomu žákovi ze třídy 7.B.

Po vytvoření úkolu

Po zadání úkolu žákům se bude daný úkol vypisovat v seznamu úkolů (jako na obrázku).

Kliknutím na šipku v zeleném kolečku můžete spustit cvičně daný trenažér, abyste si připomněli, co jste to vlastně žákům zadali.

Staré nepotřebné úkoly můžete smazat. Žáci budou mít stále možnost výsledky smazaných úkolů si prohlížet, ale už je nebudou moci dále spouštět.

Upravit parametry (prodloužit termín apod.) lze kliknutím na tužku.

Kliknutím na lupičku můžete prohlížet výsledky žáků.

zadani-ukolu.txt · Poslední úprava: 30. 09. 2015 (21:18) autor: Pavel Böhm

Nástroje pro stránku