Online procvičování DRILL & SKILL

počítání • chemické názvosloví • přírodopisné poznávačky • slovíčka • slepé mapy • mnoho dalšího

Co je DRILL & SKILL

počítání • slovíčka • chemické názvosloví • přírodopisné poznávačky • slepé mapy

Online procvičování DRILL & SKILL

  • hotové trenažéry pro různé předměty
  • snadná tvorba vlastních trenažérů
  • šetří škole peníze za papíry a kopie
  • šetří učitelům čas a síly
  • zefektivňuje procvičování

Trenažéry jsou vhodné zejména tam, kde je důležité 100% zvládnutí dovednosti, protože jinak by nastaly problémy s pokročilejšími navazujícími činnostmi.

Je důležité, aby učitelé „drilovací“ složku učení nepodceňovali. Bohužel ale vymýšlení, zadávání a kontrolování těchto jednoduchých úloh (třeba násobilky) je pracné a časově náročné. Přitom nejde o intelektuálně náročné činnosti.

Čas a síly, které učitel ušetří tím, že nemusí vymýšlet, zadávat a kontrolovat drilovací úlohy (aniž by je ale vynechal!), může přesunout ke kreativnějším činnostem se žáky, při kterých už je role učitele nezastupitelná.

Rozhodně varujeme před tím, aby někdo „drilování“ považoval za jediný úkol školy. Sami nadšeně propagujeme badatelsky orientované vyučování se systémem Vernier. Přesto (či právě proto) víme, že dril zkrátka má ve škole své důležité místo.

Proto pracujeme na projektu DRILL & SKILL – vyzkoušejte zdarma.

Přihlášení

Uživatelské jméno
Heslo
zapomenuté heslo Zapomenuté heslo
zapomenuté heslo Školní účet na zkoušku

Žákovský demo účet

V demo účtu jsou připravené ukázky úkolů. Záznamy pravidelně mažeme.